הנחיות עקוב אחרי

כאשר אתם מעוניינים להפוך את הטלפון שלכם, בין אם הוא נייח ובין אם הוא נייד, לכזה שאם מתקשרים אליו השיחה תיקלט במכשיר אחר אשר לו יש מספר אחר, או לחילופין תנותב למכשיר GSMעם כרטיס SIMעצמאי, חשוב לעקוב אחר ההוראות של חברות התקשורת. בכל חברת תקשורת, בין אם היא סלולארית ובין אם היא קווית, ישנה הדרך למימוש עקוב אחרי. כך תעשו זאת נכון.

חברות קוויות

בחברות קוויות נבחין בין שלושה סוגים של עקוב אחרי:

1.      עקוב אחרי אוטומטי – עצם ההתקשרות למספר טלפון מסוים יפעיל מכשיר טלפון אחר. ביצוע הפעולה: חיוג *72, חיוג המספר אליו יופנו השיחות, שמיעת צלצולים מקוטעים וניתוק השיחה. ביטול עקוב אחרי ייעשה באמצעות #72.
2.      עקוב אחרי כאשר אין עונה – ההתקשרות עדיין תפעיל את הטלפון שלך אך תפנה לטלפון אחר במידה ואיש לא ענה. יש ללחוץ *74 ואת המספר אליו יופנו השיחות. יישמעו צלצולים מקוטעים, וניתן יהיה לסגור את השפופרת. ביטול תכונה זו היא על ידי הקשת #74.
3.      עקוב אחרי כאשר תפוס- מפנה את השיחות במידה והקו תפוס. יש ללחוץ *73, לחייג את המספר שרוצים שאליו השיחות יופנו, לשמוע צלצולים מקוטעים ולנתק את השיחה. ביטול תכונה זו היא על ידי הקשת #73.

חברות סלולר

בחברת הסלולר נבחין בין שני מצבים בלבד: כאשר הקו תפוס, או כאשר לא עונים. לא מתאפשר עקוב אחרי אוטומטי בטלפונים ניידים. כן מתאפשר לעשות עקוב אחרי אם מכשיר הסלולר לא זמין (כבוי). חייבים להקצות זמן מוגדר מראש לביצוע הפעולה, אשר לאחריו היא תתבטל גם אם לא עשיתם ביטול כנלמד כאן.

1.      עקוב אחרי כאשר אין עונה – יש ללחוץ *61 (המספר להפנייה כולל קידומת) ולחיצה על כפתור הוצאת השיחה. ביטול התכונה לפני פקיעת הזמן: #002## והוצאת השיחה.
2.      עקוב אחרי כשתפוס (זה לא מוגבל בזמן) - *67*(המספר להפנייה כולל קידומת)# ולחיצה על כפתור הוצאת השיחה. ביטול הפרמטר מתאפשר על ידי חיוג #002## וביצוע השיחה.
3.      עקוב אחרי כשהמכשיר לא זמין - *62*(המספר להפנייה כולל קידומת)# ולחיצה על כפתור הוצאת השיחה. ביטול הפרמטר מתאפשר על ידי חיוג #002## וביצוע השיחה.

מכשירים ללא כרטיס SIM

כאשר אין מענה - יש לחייג *71 (המספר הרצוי להפנייה כולל קידומת), ושליחת השיחה. ביטול הפעולה מתבצע על ידי הקשת *710 ושליחת השיחה. כאשר תפוס – יש לחייג *72 (המספר הרצוי להפנייה כולל קידומת), ושליחת השיחה. ביטול הפעולה מתבצע על ידי הקשת *720 ושליחת השיחה.

הנחיות עקוב אחרי עקוב אחרי